1. Khách hàng đến Quầy Đăng ký tại bàn tiếp đón; xuất trình Giấy (CMND/CCCD, BHYT, Giấy chuyển tuyến (Nếu có) nhân viên tiếp đón sẽ nhập thông tin cá nhân của khách hàng vào hệ thống máy tính, cấp số thứ tự cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân đến khu cần khám.

2. Ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám đã được chỉ định, chờ bác sỹ gọi vào khám bệnh theo thứ tự.

3. Bác sỹ khám bệnh và ra chỉ định làm dịch vụ cận lâm sàng ( Chỉ định làm xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng..).

- Nếu được chỉ định dịch vụ cận lâm sàng:

+ Nộp tiền tại Quầy thu ngân tại Bệnh viện (đối với bệnh nhân thu phí)

+ Đến phòng lấy mẫu xét nghiệm, phòng chụp X-Quang, phòng siêu âm theo chỉ dẫn trên tờ chỉ định của bác sĩ.

+ Bệnh nhân ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám để bác sĩ gọi lần lượt vào trả kết quả xét nghiệm và kết luận.

- Nếu bệnh nhân được chỉ định nhập viện: Làm thủ tục hành chính tại phòng tiếp đón của khu khám sau đó được nhân viên y tế đưa đến bệnh phòng.

- Nếu bệnh nhân được bác sĩ cấp toa thuốc về:

+ Đến quầy thu viện phí tất toán thủ tục khám bệnh.

+ Đến quầy thuốc lãnh thuốc BHYT hoặc mua theo toa của Bác sĩ.