GIỚI THIỆU PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI & TRUYỀN THÔNG

 

1. Giới thiệu chung

      Phòng Công tác xã hội được thành lập từ tháng 11/2021,phòng chức năng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định theo Thông tư 43/TT-BYT ban hành. Với đội ngũ nhân viên Chăm sóc khách hàng và nhân viên Y tế Phòng Công tác xã hội luôn nhiệt tình hướng dẫn, trợ giúp, tư vấn tâm lý cho người bệnh, người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh; Vận động, tìm nguồn nhân lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn, cơ nhỡ; Tổ chức các hoạt động, thông tin truyền thông giới thiệu bệnh viện, thực hiện phương châm của Phòng:  Hổ Trợ Tận Tâm - Nâng Tầm Chất Lượng”

2. Chức năng và nhiệm vụ

    2.1 Chức năng:

  • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh;
  • Trợ giúp giải quyết các vấn đề về tâm lý, xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh, và nhân viên y tế trong quá trình tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác tại Bệnh viện;
  • Giải quyết các mâu thuẫn, xung đột phát sinh giữa nhân viên y tế với người bệnh, người nhà người bệnh có liên quan đến bệnh tật và quá trình khám bệnh, chữa bệnh trong Bệnh viện;
  • Kêu gọi các nguồn tài trợ, hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn;
  • Thực hiện công tác truyền thông, đào tạo và tuyên truyền các hoạt động dịch vụ của bệnh viện. 

      2.2. Nhiệm vụ:

2.2.1:  Hỗ trợ, tư vấn: Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

b) Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

c) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

d) Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

đ) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

2.2.2.  Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí những vấn đề liên quan đến hoạt động công tác xã hội;

b) Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

c) Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;

d) Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

đ) Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

e) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

2.2.3. Vận động tiếp nhận tài trợ: Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

2.2.4. Hỗ trợ nhân viên y tế:

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

2.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng:

a) Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội;

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

2.2.6.  Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội.

2.2.7. . Tổ chức các hoạt động từ thiện.

3. Thế mạnh:

- Nhân sự: 03

- Phó Trưởng phòng: ThS.ĐD. Đặng Thị Thiên Hương

    - Nhân viên trong đó: Cử nhân ĐD: 1, Cử nhân ĐDPS.

- Trang thiết bị:  Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác truyền thông và chăm sóc khách hàng như: máy chụp ảnh, máy quay phim, dàn vi tính dựng phim.

 4. Định hướng phát triển:

- Kiện toàn Mạng lưới Chăm sóc khách hàng tại bệnh viện: 100% khoa phòng có viên chức tham gia.

- Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng tư vấn, giao tiếp ứng xử cho 100% VC-NLĐ.

- Triển khai Phương án “Đẩy Mạnh Hoạt Động Marketing Truyền Thông

- Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc khách hàng và truyền thông Marketing.

- Phát triển nâng cao hiệu quả sáng kiến “Ứng dụng Video marketing trực tuyến và kỹ thuật số tại BV Sản- Nhi tỉnh Kiên Giang”.

- Phát triển lĩnh vực thiết kế tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe, quảng bá thương hiệu bệnh viện cho người bệnh, sản phụ và cộng đồng.

   SLOGAN: “Hỗ Trợ Tận Tâm - Nâng Tầm Chất Lượng”