I/ LỊCH TIÊM CHỦNG THEO CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG  http://benhviennhidongnai.org.vn/trangchu/images/lichtiemchung/TIEM%20CHUNG-MORONG.png

II/ LỊCH TIÊM CHỦNG THEO YÊU CẦU (VẮC XIN DỊCH VỤ)

1. Vắc xin Rotarix ngừa bệnh Tiêu chảy do Rotavirus (uống).

- Lần 1: từ lúc trẻ 6 tuần tuổi;

- Lần 2: cách lần 1 ít nhất 1 tháng (hoàn thành lần 2 lúc trẻ dưới 6 tháng tuổi).

2Vắc xin Rotateq ngừa bệnh Tiêu chảy do Rotavirus (uống).

- Lần 1: từ lúc trẻ 7,5 tuần tuổi;

- Lần 2: cách lần 1 ít nhất 1 tháng;

- Lần 3: cách lần 2 ít nhất 1 tháng, (hoàn thành lần 3 lúc trẻ dưới 8 tháng tuổi).

3. Vắc xin Infanrix (6 trong 1) ngừa 6 bệnh: Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Viêm gan siêu vi B, Bại liệt, Hib.

- Từ lúc trẻ 2 tháng tuổi, tiêm ba mũi liên tiếp, mỗi mũi cách nhau một tháng;

- Tiêm nhắc: lúc trẻ 16 đến 18 tháng.

4. Vắc xin Pentaxim (5 trong 1) ngừa 5 bệnh: Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt, Hib.

- Từ lúc trẻ 2 tháng tuổi, tiêm ba mũi liên tiếp, mỗi mũi cách nhau một tháng;

- Tiêm nhắc: lúc trẻ 16 đến 18 tháng.

5. Vắc xin ngừa bệnh viêm gan siêu vi B.

- Có nhiều lịch tiêm ngừa, tùy từng trường hợp cụ thể, bác sỹ sẽ chỉ định lịch tiêm phù hợp.

6. Vắc xin Vaxigrip ngừa bệnh Cúm.

* Loại 0.25ml

- Tiêm mũi 1: từ lúc trẻ 6 tháng tuổi;

- Tiêm mũi 2: cách mũi 1 một tháng;

- Tiêm nhắc: mỗi năm.

 

* Loại 0.5ml

 

- Tiêm mũi 1: từ lúc trẻ 3 tuổi;

 

- Tiêm mũi 2: cách mũi 1 một tháng;
 

 

- Tiêm nhắc: mỗi năm.

 

7. Vắc xin MMR II ngừa bệnh: Sởi, Quai bị, Rubella.

- Tiêm mũi 1:

     + Từ lúc trẻ 12 tháng tuổi (đối với trẻ chưa tiêm ngừa Sởi lúc 9 tháng tuổi);

     + Từ lúc trẻ 18 tháng tuổi (đối với trẻ đã tiêm ngừa Sởi lúc 9 tháng tuổi);

- Tiêm nhắc: khi trẻ 4 – 6 tuổi.

8. Vắc xin Varivax ngừa bệnh Thủy đậu (trái rạ).

- Tiêm mũi 1: lúc trẻ 12 tháng đến 13 tuổi;

- Tiêm nhắc: tùy theo tuổi và loại vắc xin (bác sỹ tư vấn).

9. Vắc xin Synflorix ngừa bệnh: viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não... do phế cầu khuẩn.

* Trẻ từ 6 tuần đến 6 tháng tuổi:

- Tiêm mũi 1: lúc trẻ 6 tuần đến 6 tháng tuổi;
 

- Tiêm mũi 2: cách mũi 1 một tháng;

- Tiêm mũi 3: cách mũi 2 một tháng;

- Tiêm nhắc: cách mũi 3 ít nhất là 6 tháng sau.
 

* Trẻ từ 7 - 11 tháng tuổi:

- Tiêm mũi 1: lúc trẻ được 7 tháng tuổi;

- Tiêm mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 1 tháng;

- Tiêm mũi 3: vào năm tuổi thứ hai, cách mũi 2 ít nhất 2 tháng.

* Trẻ từ 12 - 23 tháng tuổi:

- Tiêm 2 lần, khoảng cách các mũi tiêm ít nhất 2 tháng;
 

- Tiêm nhắc: tùy theo chỉ định của bác sỹ.

* Trẻ từ 24 tháng - 5 tuổi:

- Tiêm 2 lần, khoảng cách các mũi tiêm ít nhất 2 tháng.

10Vắc xin Pneumo 23 ngừa bệnh: viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não mủ, viêm khớp nhiễm khuẩn… do phế cầu khuẩn.
 

- Tiêm mũi 1: từ lúc trẻ 24 tháng tuổi;

- Tiêm nhắc: mỗi 3 năm.

11. Vắc xin ngừa bệnh viêm màng não do não mô cầu type A+C .

- Tiêm mũi 1: từ lúc trẻ 24 tháng tuổi;

- Tiêm nhắc: mỗi 3 năm. 

 12. Vắc xin Cevarix ngừa Human Papillomavirus (HPV) gây ung thư cổ tử cung.
 

- Tiêm mũi 1: từ 10 - 26 tuổi;

- Tiêm mũi 2: sau mũi 1 một tháng;

- Tiêm nhắc: sau mũi 1 sáu tháng.