GIỚI THIỆU VÈ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

   

         1. Giới thiệu chung

         Phòng Điều dưỡng được thành lập vào ngày 07/1/2021 theo Quyết định số 04/QĐ-BVSN của Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Kiên Giang; 

          2. Chức năng và nhiệm vụ

         - Chức năng: là phòng chức năng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư 07/TT-BYT năm 2011 của Bộ Y tế. Từ 27/02/2022 tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh theo Thông tư 31/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế Quy định hoạt động điều dưỡng trong bnh vin.

- Nhiệm vụ:

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng;

2. Quản lý điều hành chuyên môn:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng quy định tại Thông tư này;

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

3. Quản lý nhân sự:

a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

b) Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

d) Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

 

3. Thế mạnh:

Trưởng phòng: ThSĐD. Nguyễn Thị Hằng

Nhân viên: CNPS Phan Yến Ngọc, CNHS Nguyễn Cẩm Cuội, CNHS Nguyễn Thị Thẳm.

4. Định hướng phát triển:

      Nhằm mục đích hướng đến sự đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc và đem đến sự hài lòng cho người bệnh, định hướng phát triển các nội dung sau:

- Từng bước củng cố và nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống điều dưỡng trưởng đủ mạnh, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

- Từng bước xây dựng đội ngũ lực lượng chăm sóc vừa hồng vừa chuyên, có kỹ năng giao tiếp tốt, phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện theo phương trâm “Người bệnh đến tiếp đón niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”.

- Từng bước củng cố, phát triển chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng, tập trung quan tâm phát triển chức năng chủ động và phối hợp.

- Làm đầu mối xây dựng, cập nhật, chuẩn hoá bổ sung các quy trình chăm sóc, quy trình kỹ thuật điều dưỡng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng Bệnh viện.

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại để nâng cao tính chuyên nghiệp của Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh.

- Phát triển dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đáp ứng nhu cầu của người bệnh đến khám và điều trị về chăm sóc cơ bản, an toàn và chất lượng.

          SLOGAN CỦA PHÒNG PHÒNG “TẬN TÂM – AN TOÀN – HIỆU QUẢ”.