Giới thiệu

HỘI ĐỒNG THUỐC VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN

 

​​​​​​​

  1. Giới thiệu chung:

Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Sản Nhi do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Hội đồng có chức năng tư vấn cho Giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, thực hiện tốt chính sách quốc gia về thuốc trong bệnh viện.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng

         - Tham mưu, tư vấn cho Giám đốc về cung ứng; sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; cụ thể hóa các phác đồ điều trị phù hợp với điều kiện bệnh viện.

         - Thường xuyên báo cáo các vướng mắc, khó khăn và đề xuất những giải pháp để Giám đốc có hướng giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện.

         - Xây dựng danh mục thuốc phù hợp với đặc thù bệnh tật và chi phí về thuốc, vật tư tiêu hao điều trị của bệnh viện, không để bệnh nhân phải sử dụng thuốc ngoài danh mục.

         - Theo dõi việc thực hiện các quy chế chẩn đoán, quy chế kê đơn, quy chế sử dụng thuốc và công tác khoa Dược.

         - Theo dõi các phản ứng có hại (ADR) và rút kinh nghiệm các sai sót trong dùng thuốc để các bác sĩ lâm sàng kê đơn thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả.

         - Thông tin về thuốc, theo dõi ứng dụng thuốc mới trong bệnh viện.

         - Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa dược sĩ, bác sĩ và y tá (điều dưỡng); trong đó dược sĩ là tư vấn, bác sĩ chịu trách nhiệm về chỉ định và y tá (điều dưỡng) là người thực hiện y lệnh.

         - Phối hợp tốt với các đơn vị lâm sàng trong công tác bình bệnh án.

         - Xây dựng kế hoạch, quy trình thực hiện, các hướng dẫn, các danh mục, các văn bản chỉ đạo và nội dung họp định kỳ trong năm phù hợp với điều kiện của bệnh viện và quy định của Thông tư 21/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.

 

 

3. Cơ cấu tổ chức Hội đồng thuốc và điều trị Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang

Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện bao gồm các thành viên sau:
+ Chủ tịch Hội đồng: BS.CKII. Đỗ Hữu Trí - Giám đốc bệnh viện;
+ Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm ủy viên thường trực: ThS.DS. Trần Thị Thùy Trang - Trưởng khoa Dược;
+ Thư ký Hội đồng:

ThS.BS. Cao Thị Tố Như - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

DS.CKI. Đỗ Thanh Thúy – Dược sĩ lâm sàng
+ Ủy viên gồm: Phó Giám Đốc Bệnh viện, Trưởng các khoa điều trị chủ chốt, Trưởng khoa vi sinh, Điều dưỡng trưởng bệnh viện và Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

Ngoài ra Hội đồng có thể chưng dụng các thành viên chuyên môn khác họp và cho ý kiến khi có vấn đề cần thảo luận liên quan đến chuyên khoa đặc biệt.

 

4. Hoạt động của Hội đồng

  • Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể bàn bạc, bảo đảm tính dân chủ công khai và Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên.
  • Hội đồng họp định kỳ hai tháng 1 lần hoặc đột xuất do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Hội đồng có xây dựng và ban hành quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động hàng năm và nội dung họp định kỳ trong 1 năm.
  • Trong năm 2021, Hội đồng đã làm tốt chức năng tham mưu về xây dựng danh mục thuốc của bệnh viện đảm bảo tính an toàn – hợp lý – hiệu quả; xây dựng các hướng dẫn sử dụng thuốc trong bệnh viện; xác định, phân tích và đề xuất cải thiện các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc…Hoạt động của Hội đồng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao công tác điều trị của bệnh viện, hướng tới phục vụ bệnh nhân ngày một tốt hơn.