GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

         1. Giới thiệu chung

 Phòng Tài chính - Kế toán là một trong 05 phòng chức năng của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

Quy chế làm việc của phòng Tài chính - Kế toán quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, trình tự giải quyết công việc của phòng Tài chính - Kế toán thuộc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.

Các thành viên của phòng Tài chính - Kế toán đều chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

        2. Chức năng và nhiệm vụ

        - Đảm bảo thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước.

      - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện.

        - Tham mưu đề xuất xây dựng giá thu các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh trình Ban Giám đốc trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

        - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức giao kế hoạch thu phí sự nghiệp, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

        - Tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu phí, viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và kinh doanh theo đúng quy định.

        - Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác đề xuất Giám đốc xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

        - Tổ chức quản lý thu chặt chẽ tại khoa và các đơn vị dịch vụ, kinh doanh.

       - Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

       - Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

       - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

       - Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

       - Phối hợp với các phòng chức năng liên quan và các khoa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

       - Hằng năm: chuẩn bị tốt tất cả sổ sách, chứng từ sẵn sàng cho công tác kiểm toán nhà nước và thanh tra tài chính.

         3. Thế mạnh

             * Nhân sự:

             - Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Mai Anh

             - Phó Trưởng phòng: Cử nhân Trần Hoài Hương

             - Tổng nhân sự: 15 (Cử nhân: 11; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 03)

    * Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác thu tiền được diễn ra nhanh chóng (máy in, máy POS…) 

    4. Định hướng phát triển:

- Hoàn thành chỉ tiêu tài chính đặt ra cho năm 2021.

- Tăng cường khai thác hợp đồng khám sức khỏe các đơn vị.

- Phấn đấu đạt ít nhất 97% sự hài lòng người bệnh tại các điểm thu.

- Tăng thu, giảm chi: Trong đó tăng thu từ nguồn thu dịch vụ, nhà thuốc, hoạt động liên doanh, liên kết với các đơn vị khác. Giảm chi bằng cách thực hiện tiết kiệm hợp lý trong mọi hoạt động của bệnh viện.

- Đầu tư vào những dịch vụ mũi nhọn với chi phí phù hợp với tình hình tài chính bệnh viện mà lợi nhuận cao: Phòng dịch vụ, phòng sinh gia đình, đẻ không đau, giảm đau sau đẻ, chăm sóc sàn chậu, massage mẹ và bé…

- Bố trí lại thời gian làm việc cho tất cả nhân viên thật hợp lý để đảm bảo sử dụng lao động, thời gian làm việc hiệu quả tránh tình trạng bệnh viện phải trả lương làm thêm giờ.

- Có chiến lược kinh doanh, liên doanh, liên kết hợp lý theo từng thời điểm trong năm để tăng khách hàng đến khám và điều trị tại bệnh viện.

- Tăng cường triển khai các đề án cho thuê (cho thuê mặt bằng căn tin và bãi giữ xe) và đề án dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu đến các khoa chuyên môn nhằm giảm nguồn kinh phí mất cân đối, ổn định ngân sách, tăng thu nhập cho nhân viên.

       - Năm 2022/2021: nguồn thu tăng 10 %, do dịch vụ theo yêu cầu đã ổn định.

       5. Thành tích đạt được:

         - Tập thể lao động tiên tiến năm 2021.

SLOGAN: CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ