GIỚI THIỆU KHOA KIỄM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

 

1. Giới thiệu chung:

Nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế đang làm hàng triệu người bệnh trên Thế giới bị ảnh hưởng hàng năm và là nguyên nhân hàng đầu làm ảnh hưởng tới sự an toàn của người bệnh và chất lượng dịch vụ y tế. Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là một trong những thách thức và mối quan tâm rất lớn tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Nhiều nghiên cứu cho thấy NKBV làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị. Vì vậy, công tác Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn luôn là thách thức đối với hệ thống y tế toàn Thế giới và là một trong những ưu tiên hàng đầu trong Chương trình bảo đảm an toàn người bệnh.

2. Chức năng và nhiệm vụ:

- Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, cha bệnh theo quy định.

- Tổ chức hoặc phi hp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm tranthiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kim soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khun.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

- Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

3. Thế mạnh:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-BVSN ngày 07/1/2021. Nhân sự hiện tại gồm 18 nhân viên. trong đó (06 biên chế, 12 hợp đồng) gồm: 1 ThsĐD, 2 CNĐD, 1 DSĐH, 1 KSMT, 3 CĐNHS,  4 NHSTH, 1 ĐDTH,  5 công nhân.

Gồm 3 bộ phận chính: Giám sát, Tiệt khuẩn và Tổ giặt.

- Văn phòng, tổ giám sát có 06 nhân viên: Ban chủ nhiệm khoa, hành chánh làm công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tập huấn hướng dẫn,…

- Tiệt khuẩn có 08 nhân viên: Xử lý, cấp phát dụng cụ, đồ vải tiệt khuẩn cho phòng mổ và các khoa trại.

- Tổ giặt 04 công nhân hợp đồng: Thu gom, vận chuyển, xử lý, đồ vải phòng mổ và các khoa lâm sàng chuyển đi giặt, sấy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên giang, cấp phát Drap sạch, váy áo sản, nhi sơ sinh đến từng khoa trại trong Bệnh viện mỗi ngày.

Khoa có 03 Đảng viên đảm nhiệm vị trí quản lý trong khoa (Trưởng khoa, phó khoa và Điều dưỡng trưởng). Có nhận thức tốt về chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật cuả nhà nước, quy chế chuyên môn, quy định của ngành và Bệnh viện, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gồm:

1.Trưởng phòng/Khoa: CNĐD. Đỗ Thị Huyên.

2.Phó Trưởng phòng/Khoa: ThsĐD. Giang Đắc Việt.

3.Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Châu Thị Bích Xuân.

- Nhân sự:

  1. Trưởng Khoa: CNĐD. Đỗ Thị Huyên.
  2. Phó Trưởng Khoa: Ths.ĐD. Giang Đắc Việt.
  3. Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Châu Thị Bích Xuân.
  4. Nhân viên trong đó:

 

- DSĐH: Nguyễn Thành Nam.             (Tổ giám sát).

- KSMT: Trần Thị Hằng.                     (Tổ giám sát).

- NHSTH: Thị Thắm.                          (DĐHC).

- NHSTH: Quách Thị Xuân Trinh         (Tiệt khuẩn – Tổ trưởng).

- CNPS: Nguyễn Thị Ngoan.               (Tổ tiệt khuẩn).

- CĐHS: Trần Thạch Cẩm Linh.           (Tổ tiệt khuẩn).

- CĐHS: Trần Nhựt Nam.                    (Tổ tiệt khuẩn).

- NHSTH: Đồng Thị Kim Cúc.            (Tổ tiệt khuẩn).

- ĐDTH: Đỗ Thị Thu Quyên.               (Tổ tiệt khuẩn).

- CĐHS: Trần Thị Hồng.                     (Tổ tiệt khuẩn).

- Công nhân: Châu Đẹp.                      (Tổ tiệt khuẩn).

- Công nhân: Nhâm Hồng Vân.            (Tổ nhà giặt)

- Công nhân: Đỗ Phương Nam.            (Tổ nhà giặt)

- Công nhân: Trần Hồng Lệ.                (Tổ nhà giặt)

- Công nhân: Nguyễn Văn Sơn.            (Tổ nhà giặt)

 

4. Định hướng phát triển:

- Phấn đấu trong giai đoạn 2022 -2025 khoa được trang bị khu tiệt khuẩn trung tâm (CSSD) hoàn thiện với tất cả máy móc, thiết bị hiện đại, tiêu chuẩn Quốc tế. Bảo đảm dụng cụ được tiệt khuẩn 100% trước khi phục vụ người bệnh theo phân loại Spauding.

- Đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp cho từng bộ phận của khoa như: Tiệt khuẩn và giám sát để khoa phát triển ổn định, lâu dài, sánh tầm với các Bệnh viện chuyên khoa lớn trong cả nước.

- Nghiên cứu khoa học: Năm 2022 tập trung nghiên cứu đề tài khoa học đạt cấp tỉnh, ứng dụng thực tiễn cho y tế tỉnh nhà.

- Chú trọng xây dựng KSNK trở thành thương hiệu của Bệnh viện trong lĩnh vực cung cấp dụng cụ an toàn, giám sát tuân thủ thực hành để giảm đến mức thấp nhất nhiễm khuẩn Bệnh viện.

5. Thành tích đạt được:

Trong năm 2021, tập thể khoa đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó thành tích cá nhân bao gồm:

-14 viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

- 03 viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ.

SLOGAN KHOA/PHÒNG: SỨC KHỎE CỦA TÔI ĐẾN TỪ ĐÔI TAY BẠN