GIỚI THIỆU PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 

 

  1. Giới thiệu chung:

Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 897/QĐ-BVSN ngày 03/11/2021 của Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Kiên Giang trên cơ sở chia tách phòng Tổ chức – Hành chính.

  1. Chức năng và nhiệm vụ:
  • Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức và nhân sự. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện với những nội dung như:

+ Công tác cơ cấu tổ chức.

+ Công tác nhân sự.

+ Công tác chế độ chính sách.

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

+ Một số công tác khác.

  • Nhiệm vụ: Thực hiện theo Quy chế Bệnh viện được ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế. Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

+ Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

+ Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

+ Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

+ Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

+ Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

- Nhân sự:

- Trưởng phòng: ThS. Võ Nguyễn Phước Thảo

- Nhân viên trong đó: ThS. Chu Thị Phương Thanh – Chuyên viên

- TC. CNTT. Nguyễn Ngọc Huynh – KTV   

- Trang thiết bị:

Được trang bị máy vi tính, máy in đầy đủ, tuy nhiên các thiết bị văn phòng khác (như tủ, bàn, máy hủy giấy…) chưa có.

 

4. Định hướng phát triển:

- Xây dựng và hoàn thiện “Đề án vị trí việc làm”; Sắp xếp, bố trí, tuyển dụng nhân sự theo đúng vị trí việc làm.

- Phát triển nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng về chất lượng, số lượng, bố trí hợp lý để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng là phụ nữ và trẻ em trong toàn tỉnh và các khu vực lân cận khác.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo quản lý để đáp ứng tiêu chí “vừa có tâm vừa có tầm”.

- Trên 60% viên chức lãnh đạo quản lý có trình độ chuyên môn là tiến sĩ hoặc chuyên khoa cấp II.

- 100% nhân viên y tế cam kết thực hiện đúng 12 điều y đức, thực hiện tốt quy tắt ứng xử theo Thông tư 07/2014/TT-BYT.

5.Thành tích đạt được:

Do phòng mới thành lập nên chưa có thành tích trong thi đua khen thưởng.

 

SLOGAN PHÒNG: “TẬN TÂM – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”